Oslo World Music Festival

At revolusjonen innen moderne kommunikasjonsteknologi har gjort verden mindre er en påstand få vil si seg uenige i. Allerede før Internett ble et universelt fenomen hadde TV og radio bidratt til at nye ideer og trender i løpet av kort tid kunne spre seg fra opphavslandet til resten av verden. I det 20.århundret sørget Vestens økonomiske og kulturelle dominans for at det gjerne var vestlige kulturuttrykk som var globalt toneangivende. I den siste tiden har imidlertid utviklingen i stadig større grad gått også den andre veien.

Et uttrykk for dette er Oslo World Music Festival (OWMF), som siden 1994 har blitt en av Nordens desidert viktigste festivaler for musikk fra hele verden. Selv om OWMF ikke utelukkende er viet artister og band fra ikke-vestlige land, har arrangørene av festivalen fra dag én vært motivert av ønsket om å arrangere en genuint global musikkfestival. Resultatet er en av Skandinavias mest fargerike og interessante festivaler.

På årets program finner vi således artister fra alle verdens hjørner. Blant de mer interessante kan vi nevne syriske Hello Psychaleppo, hvis musikk er inspirert av borgerkrigen i artistens hjemby Aleppo, og den aserbajdsjanske sangeren Alim Qasimov, som allerede har brakt aserisk folkemusikk ut til et internasjonalt publikum. I tillegg vil flere spennende artister fra Europa, Afrika og Sør-Amerika opptre, alle som representanter for sine land eller kulturers særegne musikktradisjoner.